Välkommen!
Kalender för sånt vi vill att du ska få chansen att ta del av! En del är medlemsaktiviteter, men här finns också andra evenemang som vi vill lyfta fram.

Rekreation, bad, behandlingar och goda måltider bokas via Sätra Brunns hemsida

Brunnen har också en egen kalender
Årsmöte 26 maj 2018

Välkommen till årsmötet lördagen den 26 maj 2018 kl. 11.00 på Sätra brunn med kulturvandring, underhållning och öppnande av brunnsmuseets sommarutställning – tema ”Henschen”.

Program för dagen
11.00 Samling i Stora rummet, f.d. Behandlingshus 2, kaffe/te och smörgås
11.45 Kulturvandring II. Nils-Johan Höglund leder oss genom Sätra Brunns historia (kommer att filmas!)
12.30 Sätra Brunn i dag – information från brunnsledningen
13.00 Årsmötesförhandlingar – Ärenden

 • 1. Kallelseförfarande
  2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  3. Val av justeringspersoner
  4. Fastställande av dagordningen, ev. extra ärenden
  5. Protokoll från årsmötet 2017
  6. Verksamhetsberättelse för 2017– bifogas
  7. Ekonomisk redovisning – bifogas
  8. Revisionsberättelse; fastställande av resultat- och balansräkning
  9. Ansvarsfrihet
  10. Val av ordförande för ett år
  11. Val av 5 styrelseledamöter på två år
  12. Val av revisorer (två ordinarie, en ersättare)
  13. Val av valberedning (fyra ledamöter; en av ledamöterna byts för varje år)
  14. Verksamhetsplan 2018/19
  • Medlemsavgifternas storlek – enskild medlem 100 kr. (ständigt medlemskap 1 000)
  • familj 150 kr. (ständigt medlemskap 1 500 kr.)
  15. Kommande aktiviteter
  16. Övriga frågor
  17. Årsmötet avslutas

14.30 Förfriskningar, kaffe, kaka
15. 00 Musikalisk underhållning! med Trio Julino – Gunnar Julin med kamrater!
16.00 Grötlunk. Invigning av Sommarutställningen 2018

 Anmälan om deltagande i årsmötet senast 19 maj till

eller till Nils-Johan Höglund, telefon 018-30 91 85 alt 070- 646 93 67

 Reservera 100 kr i avgift till fm-kaffe och em-förfriskningar. Kontant eller Swish


Midsommarafton 22 juni
Klassiskt stort midsommarfirande på Sätra Brunn. Läs om programmet på Sätra Brunns hemsida.
Vänföreningen arrangerar konsert kl 15.00
Ljusfest 22 september
Sätra Brunn och parken lyser av marschaller,,eldshow, musikunderhållning, konsert med Stockholms Musikkår Tre Kronor och ”Stockholm Folk och Lek”och mycket annat.
Konsert 23 september kl 15.00
Vänföreningen arangerar eftermiddagskonsert i brunnskyrkan med Stockholms Musikkår Tre Kronor och Stockholm Folk och Lek. Blåsmusik och folkmusik i skön blandning.
startsida   


om föreningen 


kontakt 


bli medlem   


kalender   


arkiv   

sidan uppdaterad 2018-05-16