Välkommen till Sätra Brunns vänförening!
Sätra Brunn

Sätra Brunns logga

För kontakt och bokningar på Sätra Brunn, spa och konferens:
www.satrabrunn.se

Här ligger Sätra Brunn

Här ligger Sätra Brunn

Sätra Brunn ligger mellan Sala och Västerås, på bekvämt bilavstånd från Stockholm, Mälardalen och Dalarna.

karta på Google

Arrangemang 2019
pga av Coronavirusets spridning så får vi återkomma i höst gällande ev arrangemang.

Kallelse till årsmötet 19 maj 2024
Årsmöteshandlingar (pdf för utskrift):
Kallelse till årsmötet 19 maj 2024
Verksamhetsberättelse 2023
Verksamhetsplan 2024

Till minne av Nils-Johan Höglund
Nils-Johan Höglund, 1927 – 2023

Nils-Johan Höglund, Uppsala har avlidit i en ålder av 96 år. Han sörjs av fyra barn med familjer och många vänner.Nils-Johan var intendent och överläkare på kurorten Sätra brunn i Västmanland i 30 år, 1962 – 1991. Sätra brunn ägdes och drevs av Uppsala Universitet efter en donation 1747. Under Nils-Johans år på brunnen, moderniserades verksamheten och inriktades på rehabilitering och reumatologi. På Sätra brunn hölls också utbildning av vårdpersonal, läkarstudenter och doktorander. Under sommarmånadernas rehabiliteringsperioder deltog tusentals patienter.

Sätra brunn sjöd av liv och byggnaderna, de äldsta från början av 1700-talet, moderniserades under ledning av Nils-Johan och arkitekt Ove Hidemark. Nils-Johan lämnade ledningen för Sätra brunn efter pensioneringen 1992, men en stor del av hans hjärta stannade kvar på Sätra brunn även om det från 1998 var nya ägare och annan verksamhet.

Nils-Johan tog 1995 initiativ till bildande av Sätra brunns vänförening. Föreningen blev en samlingspunkt för en stor skara tidigare medarbetare och brunnsgäster på Sätra brunn. Nils-Johan blev en mittpunkt och han verkade aktivt för bibehållande av sätraandan och för ett bevarande av kulturarvet Sätra brunn med byggnader och parker. Han deltog i styrelsearbetet som sekreterare och sedan 2019 som hedersledamot.

Nils-Johan utstrålade entusiasm, värme och generositet och vi minns honom med glädje. Han var den till åldern äldsta i vänföreningskretsen, men han framstod ofta som den modernaste och mest nytänkande. Han grundade alltid sina uppfattningar på gedigen kunskap och beprövad erfarenhet.

Att han dessutom var en minnets mästare, som med en glimt i ögat och med ett i situationen välvalt citat utantill kunde deklamera såväl banala som högstämda litterära texter, speglade Nils-Johans unika personlighet. Vi minns honom med värme.

Sätra brunns vänförening
Sven Lorentzi
Ordförande
Styrelse vald vid årsmötet 2022
Sven Lorentzi Sven Lorentzi, ordförande
Stockholm och fritidsboende på Murtorpet Sätra Brunn

Vänföreningens betydelse är att bygga vidare på den unika gemenskapen och känslan för Sätra Brunn som finns hos föreningens medlemmar.
Den kultur- och byggnadshistoriskt intressanta brunnsmiljön var ett av skälen till valet av lantställe 2002.
Arbetat med stads- och samhällsutveckling i Stockholm under 45 år.

Karin Fall Karin Fall, kassör
Västerås

Leg sjuksköterska och sommararbetade på Sätra Brunn 1970 – 1991, var chefssjuksköterska 1992 - 2001. Under de åren grundlades varma känslor för gemenskapen i brunnsmiljön. Har också arbetat på Västmanlands sjukhus som narkossjuksköterska.

Åsa Nilsson Åsa Nilsson, ledamot
På landet nära Sätra Brunn

Arbetade i Sätra Brunns sommarrehabilitering från 1988 på Arbetsterapiavdelningen och var aktiv i Reumatikerprogrammet. 
Leg Arbetsterapeut och arbetar med reumatikerrehabilitering på Reumatologkliniken i Västerås. 

Sture Holmberg Sture Holmberg, vice ordförande
Möklinta

Verkat på och för brunnen sedan 1975, brunnspräst "på riktigt" sedan 1995. Värnar om Sätra Brunns underbara sommarkyrka och om brunnen som en fantastisk mötesplats . Har ett brett lokalt nätverk. Fd präst i Kila församling.

Kerstin Naenfeldt Kerstin Naenfeldt
Stockholm
Har arbetat på Sätra Brunn. Lärare.
Krister Eriksson Krister Eriksson, ledamot
Sätra Brunn

Har under många år varit anställd på Sätra Brunn och jobbat med måleri och annat hantverk. Finns fortfarande med i brunnens jourschema.

Elisabet Schell Elisabet Schell, ledamot
Stockholm

Arbetade på Sätra Brunn 1976-2001, bl.a. med Bechterew-programmet. Är leg sjukgymnast och med.dr. Under 30 år verksam i företagshälsovården vid Sveriges Television och Sveriges Radio. Sommarställe nära Sätra Brunn

Magnus Bergel Magnus Bergel, sekreterare
Uppsala

Har arbetat som läkare på Sätra Brunn. Spelar nyckelharpa

Leif Johansson Leif Johansson, ledamot
Västerfärnebo

Åker gärna mc.

Jan Borgström Jan Borgström
Lövåsen / Sätra Brunn

 

Tohbbe Lindblom Tohbbe Lindblom, delägare, adjungerad av Sätra Brunn Hälsobrunn AB
Sala

Engagerad i brunnen sedan 2002. Tillhör Arbetsgruppen för Brunnsmuseet. Datanörd.

startsida   


om föreningen 


kontakt 


bli medlem   


kalender   


arkiv   


hälsovecka för reumatiker

sidan uppdaterad 2024-04-28