Välkommen till Sätra Brunns vänförening!
Sätra Brunn

Sätra Brunns logga

För kontakt och bokningar på Sätra Brunn, spa och konferens:
www.satrabrunn.se

Här ligger Sätra Brunn

Här ligger Sätra Brunn

Sätra Brunn ligger mellan Sala och Västerås, på bekvämt bilavstånd från Stockholm, Mälardalen och Dalarna.

karta på Google

Arrangemang 2019
pga av Coronavirusets spridning så får vi återkomma i höst gällande ev arrangemang.

Information till de som deltog på årsmötet 2022-05-22   >>>>   pdf

Information till medlemmarna december 2020    >>>>   pdf

Information till medlemmarna våren 2020

Även våren 2020 står Sätra Brunn i sin fagraste prakt. Vitsippor och gullvivor lyser upp i det spirande gräset, träd och buskar knoppas, fåglarna kvittrar och humlorna surrar runt lönnens blommor.

Men det är en annorlunda vår i år.

Vi har en pågående allvarlig och pågående spridning av Covid-19 virus med åtföljande restriktioner och försiktighet som naturligtvis påverkar även oss sätrabrunnsvänner. Vi brukar inbjuda till årsmöte och umgänge i slutet av maj. Då brukar också Brunnsmuseet öppna dörren för sommarens utställning. Men så inte denna vår. För oss alla gäller nu försiktighet, begränsade sociala kontakter och att följa myndigheternas rekommendationer.

Årets årsmötesutskick blir därför annorlunda och innehåller några informationer från Sätra Brunns horisont.

Med varma hälsningar
Styrelsen för Sätra Brunns vänförening

__________________________________________________________________________________

Årsmöte

Det planerade årsmötet i maj 2020 är inställt. Vi får återkomma om en möjlig tid för årsmöte senare under året. Den styrelse som valdes 2019 arbetar vidare tills det blir möjligt att hålla ett årsmöte.

Vi bifogar verksamhetsberättelsen för 2019 med bokslut.

Årsmötet brukar fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det nya året. Vi bifogar den plan och budget för 2020 som styrelsen utarbetat i början av året. Av naturliga skäl är nu osäkerheten stor. Verksamheter och evenemang under våren/sommaren är ej möjliga att genomföra och hur det ser ut senare under året är oklart. Vi följer utvecklingen och tar nya tag när förutsättningarna ljusnar.

Ditt medlemskap

Med utskicket följer också medlemskortet för 2020. Även du som är ständig medlem får årets kort.
Har du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2020? Till dig som inte gjort det bifogar vi ett inbetalningskort. 100 kr för enskild medlem. 150 kr för familj. Ständigt medlemskap 1.000 kr resp. 1.500 kr. Vänföreningens plusgiro är 15 77 433-4 eller bankgiro 5737-6873. Skriv namn, adress och e-post. Swish konto 12 32 45 37 36.

Midsommarfirande på Sätra Brunn är inställt

Sätra Brunns verksamhet påverkas givetvis av den rådande situationen. Ledningen har beslutat att ställa in det mycket uppskattade midsommarfirandet i år. Sätra Brunn stänger hela anläggningen från mitten av maj till och med augusti. Det blir då inte heller några pubkvällar på onsdagarna eller konserter.

Brunnsmuseets sommarutställning 2020 i Henschens badhus öppnar inte.
Den digitala utställningen är alltid öppen och förnyas kontinuerligt!

Museiföreningen, som driver brunnsmuseet har beslutat att inte fullfölja arbetet med sommarutställningen 2020 med hänvisning till virussituationen och Sätra Brunns stängning.

Brunnsmuseet finns på Facebook och Instagram.

www.Omeka.brunnsmuseet.se finns en fantastisk historisk exposé över Sätra Brunn som är väl värd ett besök året runt!

Hyllnings- och minnesadresser

Du kan uppvakta nära och kära med en fin hyllnings- eller minnesadress med salakonstnären Bo Svärds motiv från Sätra brunn. Sätt in valfritt belopp - minst 100 kr - till vänföreningens konto och uppge vem som skall hyllas och till vilken adress vi ska skicka hyllningen. Kassören skickar sedan en textad adress med Sätrabrunnsmotiv till uppgiven adressat. Insatt belopp går oavkortat till vänföreningens verksamhet.

Sätra Brunn är till salu

Nuvarande ägargrupp, som för snart 20 år sedan räddade Sätra Brunn som samlad brunnsmiljö, har lagt ner ett fantastiskt arbete på att bevara och utveckla brunnsmiljön till glädje för de många konferensgästerna och spa-besökarna.

Brunnen har också blivit en samlingsplats i Sala och hela Västmanland med midsommarfirande, konserter, pubkvällar och mycket mer.

Nu känner ägarna att de är redo att kliva av en givande och inspirerande resa. De vill kunna lämna över till nya ägare som ser värdet i brunnens traditioner och kulturhistoria samtidigt som man kan tillföra nya kunskaper och idéer.

Brunnen säljs genom ”Residence – Christie´s” www.rc.se.

Vänföreningen kommer att följa utvecklingen.

________________________________________________________________________________
Verksamhetsplan för Sätra Brunns Vänförening 2020 

Vänföreningens huvudsyfte är att stödja och påverka Sätra Brunns utveckling som en levande brunns-miljö, bidra till arbetet med ett brunnsmuseum, tillvaratagande av brunnstraditioner samt att upprätthålla kontakter mellan vänföreningens medlemmar. Vänföreningens verksamhet bedrivs i samarbete med Sätra Brunn och med Arbetsgruppen för Brunnsmuseet Sätra Brunn. Med anledning av den stora osäkerhet som råder om möjligheterna att genomföra aktiviteter och evenemang får verksamhetsplanen ses som preliminär. Det är därför inte meningsfullt att presentera specificerad budget nu i april 2020. Styrelsen får återkomma.

  1. Ett aktivt engagemang i utveckling och bevarande av Sätra brunn som en levande miljö i form av riktade insatser som vårdande av park, träd och byggnader, medverkan vid olika evenemang, bibehållande av brunnstraditioner samt att skapa kontakter och nätverk.
  2. Initiera och genomföra aktiviteter på Sätra Brunn som konserter, lotterier, seminarier, rödfärgning av byggnader och andra praktiska insatser samt, genomföra och delfinansiera ett kart- och skyltprojekt med guide till brunns- och byggnadshistoria mm.
  3. Samverkan med Arbetsgruppen för Brunnsmuseet Sätra Brunn.
  4. Upprätthålla kontakt mellan föreningens medlemmar bl. a. genom programverksamhet och inbjudan till medverkan i aktiviteter på Sätra brunn.
  5. Rekrytering av medlemmar bland brunnsgäster och närboende.
  6. Informera om Sätra brunns unika miljö och möjligheter.
  7. Förmedla hyllnings- och minnesadresser
Styrelse vald vid årsmötet 2019
Sven Lorentzi Sven Lorentzi, ordförande
Stockholm och fritidsboende på Murtorpet Sätra Brunn

Vänföreningens betydelse är att bygga vidare på den unika gemenskapen och känslan för Sätra Brunn som finns hos föreningens medlemmar.
Den kultur- och byggnadshistoriskt intressanta brunnsmiljön var ett av skälen till valet av lantställe 2002.
Arbetat med stads- och samhällsutveckling i Stockholm under 45 år.

Karin Fall Karin Fall, kassör
Västerås

Leg sjuksköterska och sommararbetade på Sätra Brunn 1970 – 1991, var chefssjuksköterska 1992 - 2001. Under de åren grundlades varma känslor för gemenskapen i brunnsmiljön. Har också arbetat på Västmanlands sjukhus som narkossjuksköterska.

Tommy Bohlin Kerstin Larsson, ledamot
Sätra Brunn

 

Åsa Nilsson Åsa Nilsson, ledamot
På landet nära Sätra Brunn

Arbetade i Sätra Brunns sommarrehabilitering från 1988 på Arbetsterapiavdelningen och var aktiv i Reumatikerprogrammet. 
Leg Arbetsterapeut och arbetar med reumatikerrehabilitering på Reumatologkliniken i Västerås. 

Sture Holmberg Sture Holmberg, vice ordförande
Möklinta

Verkat på och för brunnen sedan 1975, brunnspräst "på riktigt" sedan 1995. Värnar om Sätra Brunns underbara sommarkyrka och om brunnen som en fantastisk mötesplats . Har ett brett lokalt nätverk. Fd präst i Kila församling.

Kerstin Naenfeldt Kerstin Naenfeldt
Stockholm
Har arbetat på Sätra Brunn. Lärare.
Krister Eriksson Krister Eriksson, ledamot
Sätra Brunn

Har under många år varit anställd på Sätra Brunn och jobbat med måleri och annat hantverk. Finns fortfarande med i brunnens jourschema.

Elisabet Schell Elisabet Schell, ledamot
Stockholm

Arbetade på Sätra Brunn 1976-2001, bl.a. med Bechterew-programmet. Är leg sjukgymnast och med.dr. Under 30 år verksam i företagshälsovården vid Sveriges Television och Sveriges Radio. Sommarställe nära Sätra Brunn

Magnus Bergel Magnus Bergel, sekreterare
Uppsala

Har arbetat som läkare på Sätra Brunn. Spelar nyckelharpa

Leif Johansson Leif Johansson, ledamot
Stockholm

Åker gärna mc.

Nils-Johan Höglund
Nils-Johan Höglund, ständig hedersledamot 2019. Intendent och överläkare på Sätra Brunn 1962-92. Startade Vänföreningen 1995. Följer Sätra brunns och de svenska kurorternas utveckling och historia. Vet det mesta om brunnens historia och utveckling.
Tohbbe Lindblom Tohbbe Lindblom, delägare, adjungerad av Sätra Brunn Hälsobrunn AB
Sala

Engagaerad i brunnen sedan 2002. Tillhör Arbetsgruppen för Brunnsmuseet. Datanörd.

startsida   

om föreningen 

kontakt 

bli medlem   

kalender   

arkiv   

sidan uppdaterad 2022-05-23