Välkommen till Sätra Brunns vänförening!
Sätra Brunn

Sätra Brunns logga

För kontakt och bokningar på Sätra Brunn, spa och konferens:
www.satrabrunn.se

Här ligger Sätra Brunn

Här ligger Sätra Brunn

Sätra Brunn ligger mellan Sala och Västerås, på bekvämt bilavstånd från Stockholm, Mälardalen och Dalarna.

karta på Google

Arrangemang 2019
pga av Coronavirusets spridning så får vi återkomma i höst gällande ev arrangemang.

Information till de som deltog på årsmötet 2022-05-22   >>>>  pdf
Årsmötesprotokoll 2022-05-22  >>>>  pdf

Information till medlemmarna december 2022   >>>>   pdf

Information i december 2022

Snart har vi ett nytt år – 2023! Efter ett par år som på många sätt har präglats av covid-virusens spridning och osäkerhet, hoppas vi på ett nytt år då vi återigen ska kunna samlas på Sätra Brunn för umgänge och evenemang till glädje för alla. Vi hoppas kunna medverka till att i någon form kunna ha ett öppet midsommarfirande på brunnsområdet.

Det mycket uppskattade Brunnsmuseet vidareutvecklas, inte minst med ett växande digitalt arkiv. Under 2022 lanserades en utgivning av delar av vänföreningens 300-års jubileumsbok från 2000. Besök gärna Brunnsmuseet på www.brunnsmuseet.se.

Årsmöte kommer att hållas i slutet av maj med ett intressant program.

Särskilt glada är vi i föreningens styrelse över att vi under 2022, tack vare donationsmedel har kunnat genomföra en ”Hälsoinriktad vecka för dig med reumatisk sjukdom” på Sätra Brunn. Läs med under fliken ”Hälsovecka för reumatiker”. Under 2023 kommer två hälsoveckor att genomföras, en i juni och en i augusti. Med dessa veckor återknyter vi till Sätra Brunns långa tradition av hälsovård och rehabilitering. Veckan genomfördes av våra egna medlemmar med lång professionell erfarenhet inom området och som varit aktiva i den rehabiliteringsverksamhet som tidigare bedrivits på Sätra Brunn.
Sätra Brunn har kämpat sig igenom ”covidåren” och attraherar konferenser och spabesökare. Man har också börjat genomföra egna sk ”Seniorkollon”. Följ verksamheten på www.satrabrunn.se.
Med varma hälsningar
Styrelsen för Sätra Brunns vänförening

__________________________________________________________________________________

Årsmöten

Årsmötesprotokoll från 2022 finns under fliken Arkiv. Där finns också den verksamhetsplan som årsmötet fastställde.

Årsmötesdag 2023 är ännu inte fastställd, men årsmötet brukar hållas i slutet av maj.

Ditt medlemskap

Du som är medlem har fått en påminnelse om förnyelse av medlemskapet för 2023. Avgiften är oförändrad 100 kr för enskild medlem. 150 kr för familj. Ständigt medlemskap 1.000 kr resp. 1.500 kr. Vänföreningens plusgiro är 15 77 433-4 eller bankgiro 5737-6873. Skriv namn, adress och e-post. Swish konto 12 32 45 37 36.

Brunnsmuseet

Museiföreningen, som driver brunnsmuseet, planerar att öppna sommarutställningen 2023 samtidigt som vänföreningen håller årsmöte.

Brunnsmuseet finns året om på www.brunnsmuseet.se. På Facebook och Instagram.

www.Omeka.brunnsmuseet.se finns en fantastisk historisk exposé över Sätra Brunn!

Hyllnings- och minnesadresser

Du kan uppvakta nära och kära med en fin hyllnings- eller minnesadress med salakonstnären Bo Svärds motiv från Sätra brunn. Sätt in valfritt belopp - minst 100 kr - till vänföreningens konto och uppge vem som skall hyllas och till vilken adress vi ska skicka hyllningen. Kassören skickar sedan en textad adress med Sätrabrunnsmotiv till uppgiven adressat. Insatt belopp går oavkortat till vänföreningens verksamhet.

Inget nytt om försäljningen av Sätra Brunn

Nuvarande ägargrupp, som för snart 20 år sedan räddade Sätra Brunn som samlad brunnsmiljö, beslutade för ett par år sedan om att man önskade finna en ny seriös ägare till Sätra Brunn. Ägargruppen, som under 20 år har lagt ner ett fantastiskt arbete på att bevara och utveckla brunnsmiljön till glädje för de många konferensgästerna och spa-besökarna, fann att tiden var inne för att lämna över.

Vi vet att flera intressenter har studerat brunnen, men mer information än så har vi inte.

________________________________________________________________________________
Verksamhetsplan 2022/23 för Sätra Brunns Vänförening. Antagen vid årsmötet 2022 

Vänföreningens huvudsyfte är att stödja och påverka Sätra Brunns utveckling som en levande brunns-miljö, bidra till arbetet med ett brunnsmuseum, tillvarata brunnstraditioner samt att upprätthålla kontakter mellan vänföreningens medlemmar. Föreningens verksamhet finansieras i huvudsak via medlemsavgifter och lotterier.

Vänföreningens verksamhet - i samverkan med Sätra Brunn och med Brunnsmuseet

  • Ett aktivt engagemang i tillvaratagande och utveckling av brunnsmiljön och traditioner.
  • Upprätthålla kontakter och nätverk bl. a. genom öppna och medlemsinriktade kulturaktiviteter, återträffar, konserter etc på Sätra brunn.
  • Medverkan vid olika evenemang på Sätra Brunn.
  • Återförande av Treenighetstavlan till Sätra Brunn.
  • Rekrytering av medlemmar bland brunnsgäster och närboende.
  • Samverkan med Brunnsmuseet på Sätra Brunn.
  • Förmedla hyllnings- och minnesadresser.
  • Genomförande av hälsoinriktad vecka för reumatiker finansierad genom donationsmedel.
Föreningen fått en central roll i genomförande av verksamheter som utgår från två donationer, som förvaltas av Uppsala Universitet. Dels en donation från biskop Kalsenius 1748, dels en minnesstiftelse efter systrarna Kjeldéus 1983. I augusti 2022 kommer en första vecka för reumatiker att hållas på Sätra Brunn. Vänföreningen samverkar med reumatologkliniken vid Västmanlands Sjukhus i Västerås och Uppsala Universitet, Medicinska fakulteten.

Styrelse vald vid årsmötet 2022
Sven Lorentzi Sven Lorentzi, ordförande
Stockholm och fritidsboende på Murtorpet Sätra Brunn

Vänföreningens betydelse är att bygga vidare på den unika gemenskapen och känslan för Sätra Brunn som finns hos föreningens medlemmar.
Den kultur- och byggnadshistoriskt intressanta brunnsmiljön var ett av skälen till valet av lantställe 2002.
Arbetat med stads- och samhällsutveckling i Stockholm under 45 år.

Karin Fall Karin Fall, kassör
Västerås

Leg sjuksköterska och sommararbetade på Sätra Brunn 1970 – 1991, var chefssjuksköterska 1992 - 2001. Under de åren grundlades varma känslor för gemenskapen i brunnsmiljön. Har också arbetat på Västmanlands sjukhus som narkossjuksköterska.

Åsa Nilsson Åsa Nilsson, ledamot
På landet nära Sätra Brunn

Arbetade i Sätra Brunns sommarrehabilitering från 1988 på Arbetsterapiavdelningen och var aktiv i Reumatikerprogrammet. 
Leg Arbetsterapeut och arbetar med reumatikerrehabilitering på Reumatologkliniken i Västerås. 

Sture Holmberg Sture Holmberg, vice ordförande
Möklinta

Verkat på och för brunnen sedan 1975, brunnspräst "på riktigt" sedan 1995. Värnar om Sätra Brunns underbara sommarkyrka och om brunnen som en fantastisk mötesplats . Har ett brett lokalt nätverk. Fd präst i Kila församling.

Kerstin Naenfeldt Kerstin Naenfeldt
Stockholm
Har arbetat på Sätra Brunn. Lärare.
Krister Eriksson Krister Eriksson, ledamot
Sätra Brunn

Har under många år varit anställd på Sätra Brunn och jobbat med måleri och annat hantverk. Finns fortfarande med i brunnens jourschema.

Elisabet Schell Elisabet Schell, ledamot
Stockholm

Arbetade på Sätra Brunn 1976-2001, bl.a. med Bechterew-programmet. Är leg sjukgymnast och med.dr. Under 30 år verksam i företagshälsovården vid Sveriges Television och Sveriges Radio. Sommarställe nära Sätra Brunn

Magnus Bergel Magnus Bergel, sekreterare
Uppsala

Har arbetat som läkare på Sätra Brunn. Spelar nyckelharpa

Leif Johansson Leif Johansson, ledamot
Västerfärnebo

Åker gärna mc.

Jan Borgström Jan Borgström
Lövåsen / Sätra Brunn

 

Nils-Johan Höglund
Nils-Johan Höglund, ständig hedersledamot 2019. Intendent och överläkare på Sätra Brunn 1962-92. Startade Vänföreningen 1995. Följer Sätra brunns och de svenska kurorternas utveckling och historia. Vet det mesta om brunnens historia och utveckling.
Tohbbe Lindblom Tohbbe Lindblom, delägare, adjungerad av Sätra Brunn Hälsobrunn AB
Sala

Engagerad i brunnen sedan 2002. Tillhör Arbetsgruppen för Brunnsmuseet. Datanörd.

startsida   


om föreningen 


kontakt 


bli medlem   


kalender   


arkiv   


hälsovecka för reumatiker

sidan uppdaterad 2022-12-21